Tisztelt Látogató!

A fiatalok pénzügyi kultúrájának, vállalkozói attitűdjeinek fejlesztése egyre inkább aktuális kérdés nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. Ennek megfelelően Magyarország Kormánya is hangsúlyt helyez arra, hogy az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságát fejlessze és a vállalkozói képességeket erősítse. Nemzetgazdasági miniszterként én személyesen is fontosnak tartom azt, hogy pénzügyi tudatosságra sarkalljuk a jövő generációját, és már a köznevelésben is fejlesszük ezirányú kompetenciájukat ahhoz, hogy a későbbiekben tudatos pénzügyi döntéseket tudjanak hozni.

E célok elérésére biztosít fórumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium együttműködésében Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) Forrásallokáció munkacsoportja, amely az oktatási, a civil szféra, valamint a vállalati szektor képviselői bevonásával alakult. A munkacsoport azon dolgozik, hogy – kihasználva a Nemzeti Alaptanterv által biztosított lehetőségeket – az alapvető pénzügyi fogalmakkal és vállalkozói kompetenciákkal, szemléletmóddal minden tanuló tisztában legyen, valamint alkalmuk legyen a tanórákon megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlati foglalkozások alkalmával elmélyíteni. Cél, hogy a fejlesztések 2015 szeptemberéig elkezdődjenek és folyamatosan beépüljenek az oktatási anyagokba valamint a pedagógus-továbbképzés rendszerébe is.

Mindezek bemutatására és ennek kapcsán a köznevelési intézményi vezetők és pedagógusok tapasztalatainak, véleményének megismerésére 2015 tavaszán, Budapesten és további három vidéki helyszínen országjáró rendezvény-sorozatot indítunk. Emellett a témával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatást adunk a www.szamoljunkajovovel.kormany.hu  aloldalon, és itt jelentetjük meg a kapcsolódó jó gyakorlatokat és segédanyagokat is, amelyek használhatóak lesznek az iskolákban.

Bízom benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel már rövidtávon is hozzájárulunk ahhoz, hogy az iskolapadból kikerülő jövőbeni generációk tudatos pénzügyi és gazdasági döntéseket hozzanak. 

Üdvözlettel:

Varga Mihály


Köszöntő


Köznevelésünkben a gazdasági és pénzügyi ismeretek megalapozása, a gazdaság és pénz világának megismertetése, a pénzügyi tudatosság fejlesztése kiemelt feladat. Az egyén szintjén tudatos életvezetésünkhöz szükséges, hogy megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkezzünk.

Az oktatással szemben a gazdaság igénye a képzettségi szint növelése és az élethosszig tartó tanulás támogatása, a társadalom elvárása a megfelelő képességek, készségek és kompetenciák elsajátítása. A törvényhozásban is megjelenő társadalmi igényként fogalmazódott meg az iskolák tananyagába a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a beépítése. A Nemzeti alaptantervben a fejlesztési területek és nevelési célok közé bekerültek a gazdasági és pénzügyi nevelés kulcselemei, továbbá a gazdasági és pénzügyi nevelés témájával kiemelten foglalkozó műveltségi területek jelentek meg. 

Az oldal azzal a céllal is indul el, hogy a köznevelési intézményeket, pedagógusokat és oktatási szakembereket friss ismeretekkel tájékoztassa a témában, illetve a már meglévő - így a Nemzeti alaptanterv által kínált lehetőségekről is – oktatási anyagokról nyújtson tájékoztatást. Mindnyájuk figyelmébe ajánlom ezt a hiánypótló kormányzati felületet, hiszen a pénzügyi tudatosság témájában rengeteg kitűnő oktatási anyag készült. A pénzintézetek, civil szervezetek, cégek által kidolgozott edukációs anyagok, a Nemzeti alaptanterv szellemében elkészített kerettantervek mind lehetőséget adnak arra, hogy az iskolák színesítsék a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatását. 

Bízom benne, hogy jelen felület tartalmai hozzájárulnak ahhoz, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztésének színvonalas lehetőségei a köznevelés gyakorlatában is hasznosuljanak.

Tisztelettel: Pölöskei Gáborné