Számoljunk a jövővel!

Országjárás a tudatos új generációkért, a gazdasági ismeretek a köznevelésben való elterjesztésért

2015. tavasz

Az NGM és az EMMI 2015 tavaszán országjárást szervez a pedagógusok és oktatási szakemberek számára a tudatos új generációkért, és a gazdasági ismeretek a köznevelésben való elterjesztésért.

A rendezvénysorozat célja a 2015/2016-os tanévtől a kötelező és választható tantárgyakba beépülő pénzügyi és vállalkozási ismeretek tartalmi fejlesztéséhez szükséges tapasztalatok és igények megismerése, valamint a jelenleg rendelkezésre álló jógyakorlatok bemutatása annak érdekében, hogy a résztvevőket ösztönözzük és bátorításuk arra, hogy a 10 %-os szabadon választható órakeret terhére beépítsék helyi tanterveikbe a pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatását.

A 2013-ban hatályba lépett Nemzeti Alaptantervvel (NAT) a 7–12. évfolyamok számára megnyílt a lehetőség arra, hogy a diákok a tanórákon pénzügyi és vállalkozási ismeretekhez jussanak. A 2015 elején végzett országos kérdőíves felmérés is alátámasztotta, hogy az iskolák elszórtan ismerik és használják a rendelkezésre álló tudásanyagokat, ezért fontos azok megismertetése a pedagógusokkal. 

A pénzügyi tudatosság tanulható – állítják a szakemberek, ezért a NGM és az EMMI – kihasználva a NAT által biztosított lehetőségeket – az alapvető pénzügyi fogalmakat és vállalkozói kompetenciákat egyre nagyobb arányban szeretnék az iskolákba bevinni. Fő célunk, hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok tudatos pénzügyi és gazdasági döntéseket tudjanak hozni. E cél elérése érdekében fejlesztjük tovább a tananyagokat és alakítjuk a pedagógusképzést is a köznevelésben.

Az országjárás Budapesten indul április 23-án, majd a nyitórendezvényt követően Pécs, Győr, és Debrecen városában tartunk további hasonló rendezvényeket.