A fiatalok pénzügyi kultúrájának, vállalkozói attitűdjeinek fejlesztése egyre inkább aktuális kérdés nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. A Kormány alapvető célja, hogy az általános műveltség szerves részévé váljon a pénzügyi és vállalkozói ismeret, a köznevelésben pedig széles körben terjedjen el a témák oktatása. Ennek elérésére tesz erőfeszítéseket az NGM és az EMMI közösen, és a két tárca országjárást indít, Számoljunk a jövővel! - a tudatos új generációkért, a gazdasági ismeretek köznevelésben való elterjesztésért címmel.

A Nemzeti Alaptanterv 2013 óta lehetőséget biztosít arra, hogy a 7-12. évfolyamokban egyrészt a kötelező tantárgyak keretében, másrészt a szabad órakeret terhére választható keretprogramok helyi tantervbe való integrálásával pénzügyi és vállalkozási ismeretekhez jussanak a diákok. Jelenleg csak kevés iskola él a NAT által kínált lehetőségekkel. A témában számos civil és pénzintézeti program, verseny is elérhető az érdeklődő intézmények számára, amelyek az iskolák körében is ismertek.

A Számoljunk a jövővel! című országjárás célja a pedagógusok ösztönzése és bátorítása arra, hogy építsék be a helyi tanterveikbe a pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatását. A rendezvénysorozaton bemutatjuk a jelenleg rendelkezésre álló civil, vállalati és iskolai jó gyakorlatokat, emellett lehetőséget teremtünk arra, hogy a pedagógusok tapasztalatot cseréljenek, és feltárjuk a helyi tantervekbe történő integrálás előtt álló esetleges akadályokat. Az iskolapedagógusokat Budapest után Pécsre, Győrbe és Debrecenbe várjuk a helyi kereskedelmi és iparkamaráknál megrendezésre kerülő egész napos rendezvényeken. (Az országjárás helyszínei és időpontjai: 2015. április 23. – Budapest; 2015. április 27. – Pécs; 2015. április 29. – Győr; 2015. május 8. – Debrecen)

Az országjárás alkalmával szamoljunkajovovel.kormany.hu címen új információs portál indul pedagógusok, oktatási szakemberek részére, ahol kapcsolódó jó gyakorlatokkal, segédanyagokkal, és tapasztalatokkal kapnak naprakész támogatást a pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatásához, iskolai bevezetéséhez az érdeklődők.

További háttér:

Országos felmérés általános és középiskolások körében

Az ország összes általános és középiskolájának bevonásával helyzetfelmérő kérdőív készült 2015 márciusában. Az adatok feldolgozása és első körös kiértékelése megtörtént, a részletes kiértékelés folyamatban van. 

Legfontosabb megállapítások: 

• A kérdőívet kitöltők negyede a NAT szerint oktatja a diákoknak a pénzügyi és vállalkozási ismereteket. 

• További 10 %-nál elkülönített óraszámban történik ilyen képzés, és további 9 % tervezi a bevezetést a jövőben. 

• Ahol nincs pénzügyi és vállalkozási oktatás, ott a legfőbb okok között a személyi erőforrások hiánya és a kapacitáshiány szerepelt. 

Vállalkozói hajlandóság Magyarországon

Az Európai Unióban egyetértés van abban, hogy az oktatás hatékonyságának és a munkaerőpiaci igényekhez történő igazodása szükségessé teszi a vállalkozói képességek hangsúlyosabb megjelenítését.

A vállalkozói hajlandóság a vállalkozói kompetenciák felismerésével és fejlesztésével növelhető. A vállalkozói kedv ösztönzésének szerves része az oktatási intézmények által közvetített vállalkozói kultúra és az oktatás során elsajátítható vállalkozási ismeretek.

A vállalkozói ismeretek és kompetenciák fejlesztésének jelentősége  -

a FIVOSZ 2014. évi felmérése  (3500 fiatal válaszadó, 18-40 év közöttiek; A felmérés mérte a fiatalok vállalkozási kedvét, attitűdjét, a sikerek és a kudarcok okait, a fiatalok vállalkozási hajlandóságára ható társadalmi, gazdasági és egyéb befolyásoló tényezőit).

Néhány megállapítás:

• A fiatalok elsődlegesen személyes függetlenségük, önmegvalósításuk iránti vágyukat élték ki, akik saját vállalkozást indítottak, élni akartak az üzleti lehetőséggel.

• A fiatalok 44 %-a inkább vállalkozó lenne, 

• 1/3-a tartja magát alkalmasnak vállalkozásalapításra.